2018-03-21, Лхагва
Энд таны сурталчилгаа байрлана.

Медалийн хүснэгт

# Улс Нийт
1 Норвеги Норвеги 14 14 11 39
2 Герман Герман 14 10 7 31
3 Канад Канад 11 8 10 29
4 АНУ АНУ 9 8 6 23
5 Нидерланд Нидерланд 8 6 6 20
6 Швед Швед 7 6 1 14
7 БНАСУ БНСУ 5 8 4 17
8 Щвейцар Щвейцарь 5 6 4 15
9 Франц Франц 5 4 6 15
10 Австри Австри 5 3 6 14
11 Япон Япон 4 5 4 13
12 Итали Итали 3 2 5 10
13 OAR OAR 2 6 9 17
14 Чех Чех 2 2 3 7
15 Беларусь 2 1 0 3
16 Хятад БНХАУ 1 6 2 9
17 Словаки Словак 1 2 0 3
18 Финланд Финланд 1 1 4 6
19 Их Британ Их Британи 1 0 4 5
20 Польш Польш 1 0 1 2
21 Украйн Украин 1 0 0 1
21 Унгар 1 0 0 1
23 Австрали Австрали 0 2 1 3
24 Словайн Словен 0 1 1 2
25 Бельги 0 1 0 1
26 Испани Испани 0 0 2 2
26 Шинэ Зеланд 0 0 2 2
27 Казакстан Казакстан 0 0 1 1
28 Лихтенштейн Лихтенштейн 0 0 1 1
28 Латви 0 0 1 1

Тайлбар

: Алтан медаль : Мөнгөн медаль : Хүрэл медаль